Witamy na stronie SOSW Nr 3 w Łodzi!
      SOSW jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przekrój wiekowy podopiecznych to 7-25 lat.
W skład ośrodka wchodzą:

Przy SOSW nr 3 działa Warsztat Terapii Zajęciowej.

    Wszystkie poziomy edukacyjne funkcjonują z klasami dla uczniów ze sprzężonym upośledzeniem: umysłowym i fizycznym, a także z zaburzeniami analizatorów: wzroku, słuchu, dotyku oraz z innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zarówno zespołowe, jak i indywidualne. Wspieranie ich rozwoju odbywa się poprzez kompleksowe rozwijanie możliwości psychomotorycznych, kontaktów z otoczeniem oraz umiejętności życiowych. Kadra i zespół pedagogów to osoby o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych. Cechuje ich duża fachowość, kreatywność i rzetelność. W pełni służą wychowankom pomocą, towarzyszą w pokonywaniu trudności. Praktycznie są ich doradcami, przewodnikami, a przede wszystkim przyjaciółmi.
ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE DZIAŁAJĄCE PRZY SOSW:

  1. Uczniowski Klub Sportowy "Tkacka"
  2. 2 ŁDH Nieprzetartego Szlaku im. Jana Brzechwy
  3. Szkolne koło CARITAS
  4. Szkolne koło PTTK
ORGANIZACJE SPOŁECZNE DZIAŁAJĄCE PRZY SOSW:
  1. Rada Rodziców
  2. Stowarzyszenie "Sucurs"
  3. Koło Wolontariatu
Od 2004 roku nadajemy Honorowy Tytuł "Nasz Przyjaciel" jako formę uhonorowania sojuszników Ośrodka.
 
   
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi
ul. Tkacka 34/36 tel.: (0-42)678 93 23
Designed by eRcom